Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla i hela EU.

Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Vi behandlar följande personuppgifter om dig i vårt kundregister;

 • Namn
 • Kontaktperson
 • Postadress
 • Leveransadress
 • Telefon
 • Mailadress
 • Vid ROT ärenden även personnummer och fastighetsbeteckning
 • Personuppgifterna samlas in när du kontaktar oss via telefon, mail eller hemsida för en offert, beställning, service eller annat relevant ärende.

Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ditt avtal med oss vilket innefattar bl.a.;

 • Tillhandahålla och ta betalt för de material och tjänster som du har köpt/beställt.
 • Kontakta kunder med information om service och underhåll.
 • Utföra servicearbeten samt hantera garantiåtaganden.
 • Marknadsföra nya funktioner och tjänster.
 • Administrera vårt kund- och leverantörsregister.
 • Besvara frågor och hantera serviceärenden och avtal m m.
 • Kontakta leverantörer med förfrågningar / beställningar.
 • Vi kan även komma att kontakta er som både företags och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt, och ni kontaktas högst en gång även om ni gör flera beställningar.

Dina personuppgifter hanteras med stöd av ditt och vårt berättigade intresse och/eller med stöd i fullgörande av avtal. Vad gäller uppgifter som hanteras i vår redovisning hanteras det med stöd av bokföringslagen.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till anställd personal, underleverantörer m.fl. som behöver informationen för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund eller till mottagare som med stöd av lagkrav och myndighetsbeslut har rätt att begära in dem. Inga personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES.

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund eller leverantör till oss och har en produkt eller tjänst där informationen krävs för att upprätthålla service/garantiåtagande eller så länge som bokföringslagen kräver. Du har rätt att, genom att kontakta Personuppgiftsansvarig nedan, begära tillgång, rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Observera att vid begäran om radering eller begränsning av dina personuppgifter kan detta leda till att vi inte kan fullgöra avtalet med dig eller utföra framtida service/underhållsarbeten.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på personuppgifter@varmekompaniet.se

Personuppgiftsansvarig är

Peter Olsson,
VärmeKompaniet Stockholm AB,

Stenhuggarvägen 2 Q
132 38 SALTSJÖ-BOO

08 718 28 38
org. nr. 556668-2448.

Kontaktformulär

När du använder formuläret på hemsidan så sparas din information temporärt i en databas hos vår hemsideleverantör ALPA AB på en server hos Digital Ocean och även hos Postmark som är den tjänst vi använder för att skicka e-postmeddelandet till rätt mottagare. Informationen sparas tills dess att mottagaren har tagit emot meddelandet eller som mest i 3 månader. Detta för att kunna garantera att ditt meddelande når mottagaren.

När mottagaren hos oss tagit emot ditt meddelande så lagrar vi bara information så länge det krävs för att uppfylla behovet. Du kan när som helst be oss att ta bort dig från våra system. Kontakta oss isåfall via e-post.

Cookies och Google Analytics

Vi använder cookies och Google Analytics på hemsidan men sparar ingen personlig data om dig. När vi sparar information om ditt besök så anonymiserar vi din IP-adress innan informationen skickas till Google Analytics.